Mzdy, mzdová agenda, outsourcing mzdového účetnictví

Mzdové účetnictví

Outsourcing mzdového účetnictví :

Proč si nechávat zpracovávat mzdové účetnictví dodavatelským způsobem?

Každá úspěšná společnost musí věnovat maximum pozornosti svému předmětu podnikání, než podpůrným či režijním činnostem, které negenerují zisk.

Žádná firma není příliš malá, nebo příliš velká na to, aby nemohla těžit z výhod externího vedení mzdového účetnictví. Čas a peníze, které ušetříte, můžete věnovat tomu, co umíte nejlépe - podnikání a „tvorbě zisku“.

Mzdové účetnictví je naše specializace a v této oblasti máme vysoké znalosti a zkušenosti. Dáváme Vám 100% jistotu, že všechny prováděné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou ČR a přebíráme plnou odpovědnost za případné chyby při zpracování mezd.

Za naše klienty jsme absolvovali již 724 kontrol (Zdravotní pojišťovny, Správy sociálního zabezpečení, FÚ) s výsledkem bez zásadních nedostatků a bez výměru jakékoliv finanční sankce!

Výhody outsourcingu :
 • úspora mzdových nákladů, snížení počtu režijních pracovníků, případně odlehčení přetížených finančních účetních - ať dělají jen to, co je jejich hlavní pracovní náplní
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby zpracování na jiný subjekt
 • úspora ostatních finančních prostředků - hardware, software, prostory, vybavení, vzdělávání
 • eliminace nebezpečí úniku citlivých dat a zneužití důvěrných informací o mzdách zaměstnanců
 • profesionalita a rychlost zpracování, záruka na dodávané služby
 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast
 • garance plné zastupitelnosti v případě nemoci zaměstnance SEVINu
 • zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy
SEVIN s.r.o. v rámci smluvního vztahu provádí na základě prvotních dokladů tyto úkony :
 • výpočet všech druhů mezd
 • výpočet náhrad mezd, nemocenských dávek a cestovních náhrad
 • odvody na účet FÚ, PSSZ/OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ/OSSZ a ZP
 • připravuje podklady pro statistické výkazy pro ČSÚ a odevzdává hlášení na PSSZ/OSSZ, ZP vč. vyúčtování daňových záloh na FÚ
 • vystavuje pracovníkům potvrzení o výši příjmu apod. potvrzení pro styk s orgány státní správy a úřady, soukromými organizacemi
 • vystavuje zápočtové listy při skončení pracovního poměru
 • vystavuje převodní příkazy do banky - v tiskové formě nebo digitální - tj. na disketě nebo elektronickou poštou
 • zastupuje klienta při veškerých jednáních a kontrolách před orgány státní správy pro tuto oblast určenými, rovněž připravuje veškeré doklady pro tyto kontroly

Cena za zpracování je stanovena dle individuální náročnosti a rozsahu mzdové agendy klienta, sazba na jednu zpracovávanou osobu a měsíc se pohybuje v rozsahu od 170,- Kč do 380,- Kč bez DPH.

Veškeré služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o zajišťování a vedení mzdového účetnictví uzavřené dle §269 Obchodního zákoníku.

Významní klienti :

 • ALD Automotive s.r.o. - leasingová společnost skupiny Societe Generale Group
 • Auto-Moto Riegger s.r.o.- oficiální dealer a servis motocyklů a automobilů SUZUKI
 • bully a. s. - síť prodejen SPORT TOWN a SPORT STATION
 • Ima Production s.r.o. - marketing a PR agentura
 • MITSUBISHI Corporation o.s. - zastoupení japonského koncernu
 • Novell-Praha s.r.o. - zastoupení tvůrce softwaru a systémových řešení
 • OSTACO, s.r.o. - výrobce techniky pro vytápěcí, klimatizační a sanitární aplikace
 • SONY CZECH s.r.o. - zastoupení japonského výrobce spotřební elektroniky
 • STS Hostivice a.s. - kovovýroba a výrobce technologií pro chov drůbeže
 • UNIPLET Group a.s. - výrobce pletacích strojů

SEVIN s. r. o. , Na Pankráci 11/449 , Praha 4 140 00

tel: 242 498 193, fax: 242 498 194, mobil: 604 266 184
e-mail: sevin@sevin.cz , web : www.sevin.cz